Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

απόκρυφη ατζέντα

Ελεγχόμαστε από μυστικές κοινωνίες
οι κακές πράξεις τους μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια
είναι στη φύση τους να μένουν κρυμμένα
ενώ καταστρέφουν τον όμορφο κόσμο του Θεού
οι ερασιτέχνες τραβάνουν τις χορδές
πιστεύοντας ότι ο Lucifer είναι ο άγγελός του φωτός
ολόκληρος ο ευρύς κόσμος θα είναι δικό τους εάν ακολουθήσουν το προβάδισμα του
και δεν θα παρατηρήσουμε τι είναι κρυμμένο

και ποιος είναι ο φιγούρα σε όλη αυτή τη μυστικότητα
ποιος ξεκινάει την απόκρυφη ατζέντα
Ο ίδιος ο Σατανάς βρίσκεται πίσω από αυτό το χάος
αλλά πιστεύω στον Ιησού και δεν θα παραδοθώ

χρησιμοποιούν πόλεμο για την κακή ατζέντα τους
για να καταργήσετε οποιονδήποτε ηγέτη που δεν θα υποβάλει
στον έλεγχο του χρέους τους και στη διαφθορά
θα συντρίψουν κάθε δύναμη που αντιτίθεται στην πολιτική τους
και έχουν αγοράσει σχεδόν όλες τις μορφές μέσων μαζικής ενημέρωσης
να προωθήσει την προπαγάνδα για να πλύση εγκεφάλου τις μάζες
και είναι πράγματα χειραγώγησης που μαθαίνουν τα παιδιά μας
καθώς εκπαιδεύονται να συμμορφώνονται στις τάξεις τους

Πιστεύω στον Ιησού τον Βασιλιά των Βασιλέων
με τη φτέρνα του, θα συντρίψει το κεφάλι των φιδιών
Επιστρέφει για να φέρει αλήθεια και δικαιοσύνη
και ότι η απόκρυφη ατζέντα μπορεί να πάει στην κόλαση και να παραμείνει νεκρή

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Spiritual crisis

It is a sign of today's spiritual crisis that modern people, with all their proud enlightenment and "wisdom," know again such experiences - but they no longer have the Christian infrastructure to interpret them with them. Modern UFO researchers, seeking an explanation for phenomena that have become very visible in the visual field, have been collaborators in today's psychic researchers in an effort to form a "unified field theory" that includes both psychological and material phenomena. But such researchers continue to approach only the modern "enlightened" man and trust the scientific observations to give answers to a spiritual field that can not be "objectively" approachable, but only by faith. The natural world is morally neutral and can be relatively well-known to an objective observer. but the invisible spiritual kingdom includes good and bad beings, and the "objective" observer has no means of distinguishing one from the other unless he accepts the revelation he has made to these people the invisible God. Thus, current UFO researchers place the divine inspiration of the Bible at the same level as the automatically inspired satanic writing of spiritualism and do not distinguish between the action of angels and the action of the demons.

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

666 είναι ο αριθμός του θηρίου = Αντίχριστος

 it has been prophesied that they will use all means to convince you to take it ,so that YOU WILL BE  ready for the coming Antichrist. They will use politicians, priests, actors to lose your mind. Do not get it, they can watch you at any time and if they decide to eliminate you, nobody can save you ... 666 is the number of the beast = Antichrist

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

ONLY IN ORTHODOXY

Holy light is a miracle that happens every year at the Holy Sepulcher Church in Jerusalem on the Holy Saturday, the day before Easter. It is considered by many to be the longest annual miracle in the Christian world, although the fact has only been documented in succession since 1106=ANYONE WHO DON'T ACKNOWLEDGE THIS IS A HERETIC=BELIEVE WHATEVER YOU LIKE,JESUS CHRIST IS ORTHODOX

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Δεν υπάρχει λόγος να διαφωνείτε με τους ηλίθιοι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ως γεγονός σε κάποιον που αρνείται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα όταν αντιφάσκει με τις πεποιθήσεις του. Απλώς θα φωνάζουν "ψεύτικα νέα" και θα ισχυρίζονται ότι έχουν «εναλλακτικά γεγονότα» που δήθεν υποστηρίζουν το προτιμώμενο σύστημα πεποιθήσεων τους.εάν απομονώσουμε έναν άνθρωπο και έναν πίθηκο για εκατό χρόνια και πηγαίνουμε μετά για να τα ελέγξουμε ... βλέπουμε την πρώτη περίπτωση ... ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα. δεύτερη περίπτωση του μαϊμού ... ο πίθηκος είναι ακόμα ένα μαϊμού. Οι άνθρωποι έχουν συνείδηση και αθάνατη ψυχή που δίνεται από τον Θεό
it's your decision,what you believe is true=i stated what the truth is=people have consciousness and an immortal soul that is given by God
it's your decision, what do you think is true = i stated what the truth is

Nowadays, the dark forces of Satan

Nowadays, the dark forces of Satan are called Aliens,or something negative beings.They are entities OF SATAN,who like to mess your your mind.and they have done it in a very pretty way It is a sign of the spiritual crisis of today that modern humans, with all the proud "enlightenment" and "wisdom" them, are once again aware of such experiences - but no longer have the Christian infrastructure to interpret them with it . Modern UFO researchers, searching for an explanation for phenomena which have become very noticeable to the sight now, have been partners in today's psychic investigators in an effort to formulate a "unified field theory" that would include psychological as well as material phenomena . But such researchers still only approach the modern "enlightened" man and trust the scientific observations to give answers to a spiritual field that absolutely can not be accessed "objectively" but only by faith. The natural world is morally neutral and can become known relatively well in an objective observer; but the invisible spiritual realm includes good and evil beings, and "objective" observer has no means to distinguish from one another, except if it accepts the revelation that has done about these humans the invisible God. So, today's UFO researchers place the divine inspiration of the Bible on par with the satanic inspired automatic writing of spiritualism, and do not distinguish between the action of the angels and that of demons. Many recent studies of UFO by evangelical Protestants, collect all these items and reach the conclusion that the UFO phenomena is simply just demonic origin. * It is difficult to reach a different conclusion Orthodox Christian researcher. Some or many of the experiences might be the result of fraud or hallucinations; but it is simply impossible to dismiss one all the many thousands of UFO reports in this way. A large number of modern mediums and their spiritualistic phenomena are also deceptively; but mentioumistikos spiritualism, when is genuine, undoubtedly produces truly "paranormal" phenomena under the action of demons. The phenomena UFO, having the same source, is no less real. PAY ATTENTION HERE=There is both human,and devils manifest-manufacturer.The Stealth bomber is our most advanced technology that the American public is aware of and it was developed 30 years ago. What do you think they have now?

Eίναι το έργο του διαβόλου ΣΗΜΕΡΑ


Ό δε Διάβολος εκμεταλλευόμενος την σΰγχυσιν των καιρών, και την άδιαφορίαν του χριστιανού δια την ψυχικήν του σωτη­ρίαν, εργάζεται πυρετωδώς να αχρήστευση το έργον της Όρθοδόξου Εκκλησίας. Προς τον σκοπόν τούτον επιχειρεί να έφαρμόσει και πάλιν το προαιώνιον και καταχθόνιον σχέδιόν του, την άπάτην της ψευδενώσεως των Εκκλησιών. Ποίων όμως Εκκλησιών; Τό Σύμβολον της πίστεως και ή Ιστορία διδάσκουν, ότι ή Εκκλη­σία είναι «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική», αυτό τούτο το Μυστικόν Σώμα του Κυρίου, το όποιον Ευρίσκεται μόνον εις την Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν

απόκρυφη ατζέντα

Ελεγχόμαστε από μυστικές κοινωνίες οι κακές πράξεις τους μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια είναι στη φύση τους να μένουν κρυμμένα ενώ καταστ...